Úvod

 

 Vítáme Vás vo svete záhrad a parkov! 

 Ponúkame Vám:

 - vypracovanie návrhov a projektov pre úpravu záhrad a parkov

- úpravy okolo firiem

- zmapovanie jestvujúcej vegetácie 

- poradenstvo v uvedenej oblasti 

- pravidelné publikovanie odborných článkov v rôznych médiách, i v zahraničí : - Pekné bývanie, Vasárnap, Új Szó, Szép Kertek